Carrer del Bisbe Sever

A Ferreries aquest carrer es comença a construir devers l’any 1955, de fet es fa una festa d’inauguració el 18 de juliol de 1958, exalçant de forma heròica la figura del Bisbe Sever. Tot açò quasi coincideix també amb el començament de la construcció de la moderna esglesia de Santa Maria, i acabada l’any 1973, element arquitectònic més emblemàtic, podem dir, d’aquest carrer. Carrer ample, amb doble circulació, de 250 metres de llarg, històricament també va ser conegut com el carrer de l’antiga biblioteca, espai que actualment està ocupat pel centre de salut del poble, on abans també hi havia molt a prop la casa de “Cas doctor”.

La importància del personatge històric que representa aquest carrer rau en dos fets importants:

1-La narració escrita en les seves cartes difoses arreu del món sobre la primera de les conversións dels jueus al cristianisme que van succeir en el món occidental.

2-Aquestes cartes són exemples d’alguns dels primers escrits sobre la presència cristiana a Menorca.

Segons ens conten els doctors i entesos d’aquest fet històric, tot comença el febrer de l’any 418 quan arriben a Menorca les relíquies de Sant Esteve, un dels primers màrtirs cristians que va ser lapidat per un grup d’exaltats jueus a Jerusalem devers l’any 36, les restes de les quals no es van trobar fins gairebé 400 anys després a Cafargamala. L’arribada d’aquestes relíquies a Menorca va esperonar el jove bisbe Sever i que, amb la seva minoritària comunitat cristiana a l’illa, van començar la seva particular campanya de conversió cristiana. Iamona (Ciutadella) és cristiana i Magona (Maó) jueva. Sembla que les dues comunitats religioses es respectaven des de pocs segles enrera, però el fet de les relíquies sembla que demostra que aquest equilibri de convivència era fràgil. Tot i que no hi va haver violència física ni víctimes per dur a terme aquesta “conversió” sí que s’explica que es va cremar la sinagoga de Magona, salvant llibres religiosos i l’argent, que va ser retornat als jueus. Més de 500 jueus es convertiren al cristianisme en poc temps, inclús el seu màxim líder jueu, Teodor. La comunitat jueva de Menorca posseïa terres, es dedicava a activitats comercials, monopolitzava els càrrecs polítics i administratius. Els jueus a canvi de la conversió aconseguiren mantenir les seves propietats i la seva privilegiada posició econòmica de l’illa.

Aquest personatge històric té la seva rellevància a nivell insular de Menorca, més que local del poble de Ferreries, primera perquè Ferreries en aquella època encara no existia (la seva fundació se situa al voltant de l’any 1.300), i per tant amb cap vinculació històrica amb Ferreries, i també perquè el nom d’aquest carrer es pot veure a quasi tots els pobles de Menorca: Ciutadella, Maó, Es Mercadal, Alaior (plaça), Es Castell, Sant Lluís i Ferreries.

Inauguració del carrer Bisbe Sever, 1958

Aprofitant l’avinentesa del moment de la celebració de la festa del 18 de juliol l’ajuntament de Ferreries programa una sèrie d’activitats per aquest dia, i entre les quals està la d’inaugurar, entre d’altres carrers, el carrer Bisbe Sever. Era l’any 1958. Aquest va ser el programa d’activitats:

Carrer Fred i Bisbe Sever, Ferreries 1958. Actualment hi ha el supermercat Spar.
Al llibre de n’Aurora Coca Serra “Joan Serra Es Sucrer” el peu de foto diu: 
Inauguració del carrer Bisbe Sever, 18 de juliol 1958. Autor: Lito Serra.”
Comentari i publicació a Fotos de Ferreries (Facebook)
Al ple de l’ajuntament de Ferreries de dia 29 de novembre de 1957 s’acorda per unanimitat posar nom a alguns carrers nous que s’havien començat a crear a partir del nou pla urbanístic del seu moment: Obispo Severo, Glorieta de los Mártires i Ciudadela. Tot açò amb el corresponent permís de les autoritats.

Biblioteca Municipal, 1967

Un altre fet històric també important a remarcar d’aquest carrer és la inauguració de la bibilioteca Municipal, el 29 de juny de 1967, festivitat de Sant Pere i Sant Pau. També hi ha un programa d’activitats per aquest dia però de caràcter insular ja que es van fer altres inauguracions arreu de Menorca. Existeix també el ban que el “sereno” va declamar aquell mateix dia pels carrers del poble.

Ban Municipal

El 9 de juny de 1985 s’inaugura el nou Centre de Salut per a Ferreries, les obres de les quals s’havien duit a terme al lloc on hi havia la biblioteca municipal i que havia entrat en funcionament el juny de 1967. El maig de 1987 s’anuncia que la biblioteca s’ubicarà sobre l’edifici d’aquest centre de Salut.

Finalment la biblioteca municipal que estava situada a la cantonada entre el carrer Bisbe Sever i l’avinguda Verge del Toro va ser traslladada a l’edifici del carrer Guillem Coll l’any 2001.

Camp de futbol, 1944

Antoni Camps Fullana, a la publicació Perfiles históricos de Ferrerías, publicació que es va editar l’any 1983 amb motiu del 60è aniversari de la fundació del C. D. Ferrerrías, pàgina 152, ens explica:

“… Tras 17 meses de inactividad deportiva, Antonio Camps, el Rvdo Bartolomé Febrer Florit, Juan Andreu Allés, José Martí Pons y Miguel Pons Barber, se propusieron hallar una nueva ubicación para el campo de futbol, y después de siete meses de reuniones, propuestas y gestiones, consiguieron alquilar, por cinco pesetas diarias y a nombre de la Acción Católica, una “tanca” a la que, una vez adecentada como terreno de juego, pondrían por nombre “Campo Vista Alegre”, situado donde están hoy las calles Obispo Severo y Avenida Monte Toro.

Así el 24 de septiembre de 1944 se inauguró y bendijo el nuevo campo de futbol, jugándose seguidamente el encuentro  C. D. Ferrerías – C. D. Alayor, que finalizó con el empate a un gol.”

Inauguració del camp de futbol a Sa Rovellada, 1932

Quarter de la Guàrdia Civil, 1956

Projecte de construir un quarter de la Guàrdia Civil entre els carrers Bisbe Sever i Avinguda Verge del Toro. L’ajuntament de Ferreries va acordar en el ple de novembre de 1956 cedir un terreny de forma gratuïta perquè s’hi pogués construir un quarter de la Guàrdia Civil. La Direcció General d’aquest cos armat va contestar que, a més a més del terreny, l’ajuntament havia de contribuir amb una aportació econòmica del 10 per cent de les obres que s’havien de fer per fer aquest quarter, unes 135.000 pessetes del seu moment, cosa que la corporació municipal no va poder aportar. El projecte va quedar definitivament descartat i arxivat per sempre més l’any 1958.

Església de Santa Maria

19 de febrer de 1966, beneïda del solar on es va construir l’església de Santa Maria. L’any 1973 aquesta nova església va ser inaugurada.

Cas Doctor

Des de l’any 1959 existia el projecte de fer un centre sanitari pel poble de Ferreries, entre les cantonades del carrer Bisbe Sever i l’Avinguda Verge del Toro. Al final el projecte va haver de modificar la seva ubicació ja que es va creure el lloc més convenient per posar-hi la bibiloteca municipal, recordem inaugurada el juny de 1967, i el dispensari es va ubicar just al seu costat, ja dins l’Avinguda Verge del Toro, 1966.

“Cas doctor” de reforma

Aprofitant la planta baixa de la biblioteca municipal i l’antic edifici de Cas Doctor es fa la reforma del que serà el nou Centre de Salut de Ferreries, també dit Unitat Sanitària. Tot i que s’anuncia que ja entrarà en funcionament abans del Nadal de 1984 el cas és que s’inaugura el diumenge 9 de juny de 1985.

Nova reforma del Centre de Salut de Ferreries, any 2002

(Incomplert)

Fonts bibiliogràfiques

-Arxiu Municipal de Ferreries, biblioteca municipal

-“Joan Serra es sucrer”, d’Aurora Coca Serra

-Perfiles históricos de Ferrerías, 60è aniversari del C. D. Ferrerías, 1983

-Fotos de la col-leció d’Antonio Camps Fullana