Carrer de Mestre Obrador

Antoni Obrador Riera, va néixer a Vilafranca de Bonany (Mallorca) el 1860. Els seus pares van ser en Bartomeu Obrador Obrador i na Francisca Riera Barceló. Va estudiar Magisteri i va venir a Ferreries a fer escola l’any 1882. Va fer de mestre als fillets d’entre 6 i 14 anys. El 1888 es va casar amb na Beneta Janer Pons, matrimoni del qual van tenir tres fills, en Bartomeu (1892), na Maria (1897) i en Miquel (1903)

Va ser company d’una altra mestra coneguda durant aquella època a Ferreries que era n’Antònia Salom Vidal, que feia de mestra a les filletes entre 6 i 14 anys. Com a curiositat podem dir que mestre Obrador va tenir com a alumne Mestre Biel Cardona, conegut músic i organista de Ferreries durant gran part del segle XX. Mestre Obrador va estar a Ferreries fins l’any 1910 fent la feina de mestre d’escola. Durant aquests de més de 25 anys de docència a Ferreries van ser molts els ferreriencs que van poder gaudir de les ensenyances d’aquest mestre Obrador, i d’aquí potser ve la decisió de dedicar-li un carrer del nostre poble. Era costum que cada any passés l’inspector educatiu de torn per valorar la feina dels mestres de les petites escoles de Ferreries, i d’aquest fet consta en les Actas de Junta Local de Primera Enseñanza on en fan una valoració molt positiva de la feina de mestre Obrador i de la mestra Salom. L’Arxiduc Lluís Salvador fa constar també el nom d’Antonio Obrador en el seu conegut Die Balearem quan visita Menorca.

Segons un article de Revista de Ferreries, de 12 d’octubre de 1984, signat per P. B., Antoni Obrador era un gran entusiasta del teatre, tan entusiasta que diu que potser va ser “El pioner del teatre al nostre poble (…) ell va ser l’inspirador i el primordial promotor del primer grup teatral local”. La primera obra de teatre que van representar va ser Na Catalina de La Cova (estrenada durant el carnaval de 1896) de Bartomeu Janer Pons, germà de la dona de n’Antoni Obrador, Beneta Janer Pons, i que també va ser mestre d’escola.

També destacam aquí la seva incorporació al grup dels Adoradors Nocturns de la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries del qual va començar-ne a ser soci des de l’octubre de 1902 fins que marxar de Ferreries, allà per l’any 1910.

PD: De moment hem plasmat en aquest document algunes poques informacions sobre la vida de n’Antoni Obrador i Riera. Podem dir que és un document fàcilment subsceptible de ser ampliat per les moltes coses que encara hi queden per afegir: la seva infantesa, els seus estudis de Magisteri, la vida posterior després de viure a Ferreries, la descendència de la família Obrador Riera, quan es va prendre la decisió de dedicar-li un carrer del poble de Ferreries, entre d’altres temes.

Llocs, referències bibliogràfiques i d’imatges:

-Arxiu Municipal de Ferreries, Bibilioteca Municipal

-Arxiu parroquial de Sant Bartomeu

-Enciclopèdia de Menorca, El teatre a Menorca: 250 anys d’activitat teatral, Gabriel Julià Seguí, any 2020 (pàgina 409)

-Llibre “La construcció d’escoles a Ferreries”, Esperança Pallicer Pons, 1999, edició ajuntament de Ferreries i col-laboració de la Revista de Ferreries.

-Arbre genealògic de n’Antoni Guasch

https://gw.geneanet.org/aguasch?lang=es&iz=4&p=antoni&n=obrador+riera

Menorca imatges en primer, fotos antigues de Ferreries

https://menorcaimatgesdenprimer.blogspot.com/2013/05/gent-de-ferreries.html?fbclid=IwAR3Ik7UAN_nSAmdoee7NLYGndrKcnLBWOA48vOkYKhFe_IZxTuvVqEUsrDA
Bartomeu Obrador Janer, fill de mestre Antoni Obrador, any 1919.
Foto de la col-leció d’Antoni Camps Fullana i publicada a Fotos antiguas de Menorca
Un document on consta la signatura de Mestre Obrador.
Una de les actes de la Junta Local de Primera Enseñanza (11-5-1903)
on hi consta la bona feina que van fer Antoni Obrador i Antònia Salom com a mestres.
Llistat d’alumnes de mestre Obrador (1889) on hi apareix mestre Biel Cardona,
número 9 a la llista, quan tenia 8 anys.