Carrer de Mestre Obrador

Antoni Obrador Riera, va néixer a Vilafranca de Bonany (Mallorca) el 1860. Els seus pares van ser en Bartomeu Obrador Obrador i na Francisca Riera Barceló. Va estudiar Magisteri i va venir a Ferreries a fer escola l’any 1882. Va fer de mestre als fillets d’entre 6 i 14 anys. El 1888 es va casar amb na Beneta Janer Pons, matrimoni del qual van tenir tres fills, en Bartomeu (1892), na Maria (1897) i en Miquel (1903)

Va ser company d’una altra mestra coneguda durant aquella època a Ferreries que era n’Antònia Salom Vidal, que feia de mestra a les filletes entre 6 i 14 anys. Com a curiositat podem dir que mestre Obrador va tenir com a alumne Mestre Biel Cardona, conegut músic i organista de Ferreries durant gran part del segle XX. Mestre Obrador va estar a Ferreries fins l’any 1910 fent la feina de mestre d’escola. Durant aquests de més de 25 anys de docència a Ferreries van ser molts els ferreriencs que van poder gaudir de les ensenyances d’aquest mestre Obrador, i d’aquí potser ve la decisió de dedicar-li un carrer del nostre poble. Era costum que cada any passés l’inspector educatiu de torn per valorar la feina dels mestres de les petites escoles de Ferreries, i d’aquest fet consta en les Actas de Junta Local de Primera Enseñanza on en fan una valoració molt positiva de la feina de mestre Obrador i de la mestra Salom. L’Arxiduc Lluís Salvador fa constar també el nom d’Antonio Obrador en el seu conegut Die Balearem quan visita Menorca.

Segons un article de Revista de Ferreries, de 12 d’octubre de 1984, signat per P. B., Antoni Obrador era un gran entusiasta del teatre, tan entusiasta que diu que potser va ser “El pioner del teatre al nostre poble (…) ell va ser l’inspirador i el primordial promotor del primer grup teatral local”. La primera obra de teatre que van representar va ser Na Catalina de La Cova (estrenada durant el carnaval de 1896) de Bartomeu Janer Pons, germà de la dona de n’Antoni Obrador, Beneta Janer Pons, i que també va ser mestre d’escola.

També destacam aquí la seva incorporació al grup dels Adoradors Nocturns de la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries del qual va començar-ne a ser soci des de l’octubre de 1902 fins que marxar de Ferreries, allà per l’any 1910.

Antoni Camps Fullana, en el seu dietari, editat pe Sonia Marquès Camps en el llibre “Història de Ferreries. Dietari de 1956 a 1966” (any 2022), escriu el 8 de febrer de 1964 (pàgina 396):

“Hoy se ha celebrado la fiesta tal como dice el programa; diana por la Banda y capsgrossos, dando la vuelta al pueblo. Misa con tadeo (Te Deum) y seguidamente con la banda casi todo el pueblo y autoridades han ido a bendecir las tres calles nuevas con los siguientes nombres: Virgen de Monte Toro, Calle Reverendo Sr. Huguet y Calle del Maestro obrador. En el momento de estos actos, y principalmente en la calle del Maestro Obrador, estaba presente su hijo Lelio, quien llegó estos días de Palma con su mujer…”

Per tant ja sabem que el carrer Mestre Obrador va ser inaugurat oficialment el dissabte 8 de febrer de 1964, aprofitant l’avinentesa de que, en aquell temps, se celebrava la festa del final de la Guerra Civil de 1936 a 1939 a Ferreries.

PD: De moment hem plasmat en aquest document algunes poques informacions sobre la vida de n’Antoni Obrador i Riera. Podem dir que és un document fàcilment subsceptible de ser ampliat per les moltes coses que encara hi queden per afegir: la seva infantesa, els seus estudis de Magisteri, la vida posterior després de viure a Ferreries, la descendència de la família Obrador Riera, quan es va prendre la decisió de dedicar-li un carrer del poble de Ferreries, entre d’altres temes.

Llocs, referències bibliogràfiques i d’imatges:

-Arxiu Municipal de Ferreries, Bibilioteca Municipal

-Arxiu parroquial de Sant Bartomeu

-Enciclopèdia de Menorca, El teatre a Menorca: 250 anys d’activitat teatral, Gabriel Julià Seguí, any 2020 (pàgina 409)

-Llibre “La construcció d’escoles a Ferreries”, Esperança Pallicer Pons, 1999, edició ajuntament de Ferreries i col-laboració de la Revista de Ferreries.

-Antoni Camps Fullana, Història de Ferreries. Dietari de 1956 a 1966″, editat per Sonia Maquès Camps (any 2022)

-Arbre genealògic de n’Antoni Guasch

https://gw.geneanet.org/aguasch?lang=es&iz=4&p=antoni&n=obrador+riera

Menorca imatges en primer, fotos antigues de Ferreries

https://menorcaimatgesdenprimer.blogspot.com/2013/05/gent-de-ferreries.html?fbclid=IwAR3Ik7UAN_nSAmdoee7NLYGndrKcnLBWOA48vOkYKhFe_IZxTuvVqEUsrDA
Bartomeu Obrador Janer, fill de mestre Antoni Obrador, any 1919.
Foto de la col-leció d’Antoni Camps Fullana i publicada a Fotos antiguas de Menorca
Un document on consta la signatura de Mestre Obrador.
Una de les actes de la Junta Local de Primera Enseñanza (11-5-1903)
on hi consta la bona feina que van fer Antoni Obrador i Antònia Salom com a mestres.
Llistat d’alumnes de mestre Obrador (1889) on hi apareix mestre Biel Cardona,
número 9 a la llista, quan tenia 8 anys.